Klubbens historie:

Klubben er beliggende på Vester Skerninge Friskole, Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge lige mellem Svendborg og Faaborg.

Dan Koch-Hansen som er aktiv og ildsjæl inden for Taekwondo, er initiativtageren til stiftelsen af Kyun Hyeong - Sydfyns Taekwondo klub. Klubben er startet sammen med to venner Benjamin Buch og Miichael Hautop Nielsen, som sammen med Dan som formand dannede bestyrelsen ved stiftelsen af klubben.

Sydfyns Taekwondo Klub hedder også ”Kyun Hyeong” som er koreansk og betyder "balance". Altså at skabe balance i både det positive og negative der danner grundlag for vores hverdag og i livet.

I Sydfyns Taekwondo Klub står vi inde for disse værdier: 
Positivitet, glæde, begejstring, empati og rummelighed.

Sydfyns Taekwondo Klub er medlem af Dansk Taekwondo Forbund

 

Klubben har følgende træningshold:

Ninja Kids om mandagen kl. 16:30 - 17:30, for børn i 0. klasse til og med 9 år. Hvor læring gennem leg er stærkt i fokus. Her anvendes "NinjaKids pensum" tilpasset børnene i denner aldersgruppe, som tager udgangspunkt 9. kup (gult bælte) i de øvrige holds pensum spredt ud over flere bæltegrader kaldet "mon-bælter". Dette har til formål at motivere børnene gennem del mål i form af flere, lidt lettere, bælteprøver og giver demed plads til leg og læring i undervisningen.

Unge/Voksenholdet, mandag og torsdag fra kl. 17.45 – 19.15. Unge 10+  og voksne 15+ træner lige nu sammen på et hold. Med et ønske om på sigt at dele holdet og dermed have et Unge og et Voksen hold hver for sig på sigt om torsdagen. Med fælles Unge/Voksen træning om mandagen. Dette giver plads til at målrette træningen alt efter om man er en del af Unge eller Voksen holdet.

Herudover afholdes både fællestræninger for klubben selv, samt fællestræninger med andre klubber, men udøvere fra andre klubber er også altid er velkomne til de ordinære træninger.
 

Trænere i klubben:
De faste instruktører er:

Cheftræner og Ninjakids træner - Benjamin Buch, 2. Dan

Træner - Miichael Hautop Nielsen, 4. Kup

Træner - Dan Koch-Hansen, 5. Kup

Ninjakids træner - Silja Koch-Hansen, 8 kup


Herudover vil klubben løbende få besøg af andre dygtige undervisere og gæsteinstruktører, der er med til at øge træningsniveauet gennem ny og inspirerende viden og træning fra andre klubber i landet. 

 

--

 

Nedenfor findes beskrivelse af Sydfyns Taekwondo Klubs holdninger, til hvordan de sociale spilleregler skal være, samt beskrive vores forventninger til de aktive, forældre,  instruktører og bestyrelsesmedlemmer.
Baggrunden er et ønske om at det skal være en fornøjelse for alle, at dyrke Taekwondo, samt være med til at forbygge drilleri, mobning, social udstødning samt overgreb og uberettigede anklager om overgreb.
For at nå dette ønske/mål er det vigtigt, at du, hvad enten du er aktiv, forældre, instruktør eller andet, hjælper til så godt du kan.

Værdier og normer

Det er vigtigt for børn og unge, at forældrene er aktive medspillere i deres idrætsliv og derfor er det en god ide at spørge ind til hvordan de trives med deres træning. Her tænker vi også hensynet til kammerater og den sociale aktivitet i klubben, således at det ikke kun er resultater og gradueringer, man som voksen får noget at vide om.

Hvis du som forælder er i tvivl om noget dit barn fortæller dig vedr. Taekwondo, så er det bedste du kan gøre, at tage kontakt til instruktøren eller klubbens ledelse og få en snak om hvad det er du er i tvivl om. På samme måde forventer vi også at du kontakter instruktøren eller klubledelsen hvis der er noget du eller dit barn er usikker på eller utilfredse med, eller hvis dit barn ikke trives. At deltage aktivt i dit barns idrætsliv betyder også, at vi har en forventning om, at du engang imellem er tilstede ved den daglige træning, stævner, lejre og hjælper til hvor det er muligt ved fælles transport til disse aktiviteter. At der sættes fokus på den enkeltes positive bidrag til fællesskabet, i stedet for negative ytringer, er noget der ligger os meget på sinde. Vi har et ønske om at der opmuntres fra sidelinjen og ikke råbes mishagsytringer. Vi ønsker, at alle, unge/børn som ældre taler pænt til hinanden og respekterer hinanden. HUSK at voksne er rollemodeller for børn, også når det gælder om at udvise gensidig respekt og tale pænt til hinanden. At voksne overfuser børn eller unge, det vil vi ikke acceptere og hvis du oplever det, beder vi dig om at gribe ind og fortælle vedkomne, at sådan taler vi ikke til hinanden. Alternativt kan instruktører eller klubledelsen kontaktes. Børn og unge kan ind imellem glemme at respektere hinanden. Når der drilles, hånes eller tales nedsættende, er det vigtigt, at den voksne der hører det, griber ind. Fællesskabet og Kyun Hyeong ånden er det der bør tilstræbes.

Træning

Når man træner børn og unge, skal man være bevidst om at man er i besiddelse af en magtposition i forhold til de aktive. Denne bør bruges på en positiv måde, således, at de aktive medinddrages i forhold til den omgangstone og respekt, man ønsker, og hvilke rettigheder og pligter den enkelte har. For at du som instruktør for børn og unge kan beskytte dig selv mod unødvendige anklager og mistanker, er der nogle enkelte forholdsregler der bør overholdes. Træningen bør altid foregå i klubbens faciliteter og hvis der undtagelsesvis undervises i teori eller andet hjemme hos en instruktør eller leder, bør der altid være to voksne tilstede. Samme forholdsregler bør gælde ved fester, lejre og lign. Bader børn sammen med voksne, så sørg for at der altid er mindst to voksne tilstede - også til sidst.

Ovenstående forholdsregler må aldrig stå i vejen for, at man som instruktør har den nødvendige fysiske kontakt under træning eller når der med respekt for den enkeltes grænser skal trøstes eller krammes.

Euforiserende stoffer/Doping

I Sydfyns Taekwondo tager vi afstand fra alt hvad der har med stoffer og doping at gøre og skulle du som udøver, leder, instruktør eller forældre blive opmærksom på brugen af præstationsfremmende eller euforiserende stoffer, så bør du med det samme kontakte en klubleder eller instruktør.

Sydfyns Taekwondo er underlagt dansk lovgivning på dette område og vi er ligeledes forpligtet ved lovgivning over for vores nationale og internationale forbund. Dansk Taekwondo Forbund, World Taekwondo, World Taekwondo Europe og Danmarks Idræts Forbund.

Alkohol

Vores holdning er: "at alkohol og Taekwondo ikke hører sammen". Da børn og unge ofte ser op til instruktørerne er det vigtigt, at vi er vores rollemodel bevidst. Det vil med andre ord sige at vi ikke drikker alkohol ved den daglige Taekwondo træning og at vi viser børn og unge at alkohol i moderate mængder kun nydes ved festlige lejligheder af ansvarlige voksne mennesker. Instruktører, elever eller forældre som er påvirkede af alkohol, vil blive afvist ved den daglige Taekwondo træning.

Billeder
Det er under ingen omstændigheder tilladt, at tage billeder i omklædningsrummet.
Dette gælder for alle, såvel instruktører, elever og forældre.

Vægtpineri/Spiseforstyrrelser

I Sydfyns Taekwondo er vi meget opmærksomme på, at der i forbindelse med udøvelse af konkurrenceformen kamp, som jo foregår i opdelte vægtklasser, kan forekomme vægtpineri og dermed spiseforstyrrelser. Vi ønsker gennem åbenhed og dialog, at forbygge disse tilstande og vi beder dig om, at tage kontakt med instruktøren eller klub ledelsen hvis du ønsker at informere om dette emne, eller du ønsker information om emnet.