Brug af billeder

I Kyun Hyeong Sydfyns Taekwondo Klub tages der jævnligt billeder af vores aktiviteter og udøvere. Disse billeder er værdifulde i forbindelse med markedsføring og klubbens profilering.

Vi overholder Datatilsynets rammer for billeder på Internettet.

https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/billeder-paa-internettet/

Uddrag fra ovenstående, afsnittet om rettigheder og pligter:

Eksempler på billeder, der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke:

  • Billeder af publikum til en koncert
  • Billeder af besøgende i en zoologisk have eller lignende
  • Billeder optaget under en fritidsklub eller forenings udfoldelse af aktiviteter

Vi vil som udgangspunkt publicere billeder på følgende sider:

Opslag og dermed billeder kan også blive delt på relevante og typisk lokale facebook- og hjemmesider eller tidsskrifter.

Hvis man ønsker et billede ikke skal publiceres eller trækkes tilbage, kontaktes [email protected] eller tlf. 22323133